0) { if ($lijst[$teller][0] !== $lijst[$teller-1][0]) { if ($lijst[$teller][0] == $categ) $dh1 .= "

".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."


"; } } ELSE { if ($lijst[$teller][0] == $categ) $dh1 .= "

".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."


"; } if ((trim($lijst[$teller][4]) == "1") || (trim($lijst[$teller][4]) == "3")) { //if ($lijst[$teller][0] == $categ) $dh1 .= '
'.$lijst[$teller][3].'
'; if ($lijst[$teller][0] == $categ) $dh1 .= ' '.$lijst[$teller][3].'

'.$lijst[$teller][2].'


'; } ELSE { $dh1 .= ''; } $teller++; } $winkelstring=$lijst[$willek][1]; $show="yes"; $test =$lijst[$willek][4]; if (substr($test,0,1) == "0") { $show= "no"; } $TITLE=''; $URL1=''; $SUBTILE=''; $LOGO=''; if ($show == "yes") { $lines = file($winkelstring); $tellermax = count($lines); $teller=0; while ($teller < $tellermax) { $lines[$teller]= trim(mysql_escape_string($lines[$teller])," \n\r"); $lines[$teller] = str_replace("\\n","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("\\r","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("/**/","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("/**/","",$lines[$teller]); $teller++; } $teller=0; while ($teller < $tellermax) { if ($lines[$teller]) { } $teller++; } if ($lines[0] == '$TITLE$') { $TITLE=$lines[1]; } if ($lines[2] == '$SUBTITLE$') { $SUBTITLE=$lines[3]; } if ($lines[4] == '$URL1$') { $URL1=$lines[5]; } if ($lines[6] == '$LOGO$') { $LOGO=$lines[7]; } $teller=9; if ($lines[8] == '$AANB$') { $aanbtel=0; while ($teller < $tellermax) { if ($lines[$teller]) { $AANB[$aanbtel] = $lines[$teller]; $aanbtel++; } $teller++; } } $teller2= 0; while ($teller2 < count($AANB)) { $AANBIED = $AANB[$teller2]; $AANBIED = str_replace ('HREF=', 'HREF='.$URL1, $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('SRC=', 'SRC='.$URL1, $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('"s_', 's_', $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('jpg"', 'jpg', $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('gif"', 'gif', $AANBIED); $teller2++; } } ELSE { $AANBIED= $test; } ?> Aanbiedingplaza.nl Webwinkel Aanbiedingensite - op Plaza 33
LogiVert, the green logic
De Aanbiedingensite
Een subcategorie verder uitgediept:

   
 
   entries in deze lijst met winkels.

Uw winkel hieronder in de spotlights? Dat kan vraag naar de voorwaarden!

Onze sponsor:

Aanmelden kan nu via een formulier.
Zie UW WINKEL TOEVOEGEN.

 


'.stripslashes($TITLE).''; ?>
'.stripslashes($SUBTITLE).'
'; ?>
Aanbiedingen in deze shop:

'; $teller2++; } ?>
'.stripslashes($AANBIED).'